KUJAWSKO-POMORSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIEOgólnopolski program finansowania służb ratowniczych
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

TERMIN NABORU

Od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

BENEFICJENCI
Beneficjentami Programu są jednostki ochotniczej straży pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wskazane przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jako organizatora krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz dowodzącego działaniami ratowniczymi na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1499 ze zm.), posiadającego wiedzę odnośnie potrzeb jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie doposażenia.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Nie więcej niż 15 tys. zł dla jednej jednostki OSP

ZAKRES DOFINANSOWANIA
Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

WYKAZ SPRZĘTU
ZAPOZNAJ SIĘ

OSOBA DO KONTAKTU
Radosław Polański
tel. 56 62-12-357

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
PRZEJDŹ NA STRONĘ WFOŚIGW