POMORSKIE

POMORSKIE
POMORSKIEFLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2021)

TERMIN NABORU

16.04.2021

BENEFICJENCI
Jednostki OSP z terenu województwa pomorskiego

KWOTA DOFINANSOWANIA
Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 25 000 zł dla jednej jednostki OSP. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł.

ZAKRES DOFINANSOWANIA
Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

WYKAZ SPRZĘTU
ZAPOZNAJ SIĘ

KONTAKT
fundusz@wfos.gdansk.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
PRZEJDŹ NA STRONĘ WFOŚIGW