LUBUSKIE

LUBUSKIE
LUBUSKIEOgólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Cześć 2
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych "Mały Strażak"

TERMIN NABORU

Nabór wniosków trwa do 23 kwietnia 2021 r.

BENEFICJENCI
Jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego

KWOTA DOFINANSOWANIA
Dotacja w wysokości do 100%, w kwocie maksymalnej 20.000,00 zł dla jednostek nie będących beneficjentami Programu w latach poprzednich oraz 75%, w kwocie maksymalnej 15.000,00 zł (przy udokumentowanym koszcie kwalifikowanym w wysokości 20.000,00 zł) dla jednostek będących beneficjentami Programu w latach poprzednich.

ZAKRES DOFINANSOWANIA
Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego

WYKAZ SPRZĘTU
ZAPOZNAJ SIĘ

KONTAKT
sekretariat@wfosigw.zgora.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
ZAPOZNAJ SIĘ