ŁÓDZKIE

ŁÓDZKIE
ŁÓDZKIEOgólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Cześć 2
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

TERMIN NABORU

Nabór wniosków w formie pisemnej prowadzony jest w dniach od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r.

BENEFICJENCI
Jednostki OSP z terenu województwa łódzkiego.
UWAGA! 
Wnioskodawcy, którzy w latach 2019 - 2020 otrzymali dofinansowanie ze środków Funduszu na zakup sprzętu i wyposażenia, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji. Intensywność dofinansowania wynosi 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 25 tys. zł i nie mniej niż 10 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

ZAKRES DOFINANSOWANIA
Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego

WYKAZ SPRZĘTU
ZAPOZNAJ SIĘ

KONTAKT
fundusz@wfosigw.lodz.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
ZAPOZNAJ SIĘ