MAŁOPOLSKIE

MAŁOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIEOgólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Cześć 2
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

TERMIN NABORU

Nabór od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

BENEFICJENCI
Jednostki OSP z terenu województwa małopolskiego.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki OSP. W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

ZAKRES DOFINANSOWANIA
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

WYKAZ SPRZĘTU
ZAPOZNAJ SIĘ

KONTAKT
Anna Kicińska-Dyrda –  785 855 523

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
ZAPOZNAJ SIĘ