ZACHODNIOPOMORSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIEOgólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Cześć 2
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

TERMIN NABORU

Termin naboru wniosków od 06 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r.

BENEFICJENCI
Jednostki OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Z naboru wykluczone są jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie w ramach I, II, III edycji Programu „Mały Strażak” w latach 2019 i 2020.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Poziom dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.
8. Maksymalna wartość dofinansowania na jedną jednostkę OSP wynosi 25.000,00 zł.

ZAKRES DOFINANSOWANIA
Dofinansowaniu podlegać będą zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.

WYKAZ SPRZĘTU
ZAPOZNAJ SIĘ

KONTAKT
sekretariat@wfos.szczecin.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
ZAPOZNAJ SIĘ