ŚLĄSKIE

ŚLĄSKIE
ŚLĄSKIEOgólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Cześć 2
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

TERMIN NABORU

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 31 maja 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

BENEFICJENCI
Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

ZAKRES DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.

WYKAZ SPRZĘTU
ZAPOZNAJ SIĘ

KONTAKT
tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345, 32 60 32 241, 32 60 32 386.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
ZAPOZNAJ SIĘ