WIELKOPOLSKIE

WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIEOgólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Cześć 2
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

TERMIN NABORU

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) od dnia 22.04.2021 r. do dnia 26.05.2021 r. do godz. 15:00

BENEFICJENCI
Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

ZAKRES DOFINANSOWANIA
Rodzaje przedsięwzięć: zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiący załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego

WYKAZ SPRZĘTU
ZAPOZNAJ SIĘ

KONTAKT
Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:
Dorota Borowska, tel. 61 845 62 35 dorota.borowska@wfosgw.poznan.pl
Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79, julia.swiokla@ wfosgw.poznan.pl
Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88 agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl
Katarzyna Berska – Stachnik, tel. 61 845 62 65, kberska@ wfosgw.poznan.pl
Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl
Krystyna Aleksandrzak, tel. 61 845 62 15, krystyna.aleksandrzak@wfosgw.poznan.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
ZAPOZNAJ SIĘ